Działalność Fundacji Tulliano


 Duchowa adopcja więźniów:

 1. Przekazanie więźniom dewocjonaliów - zobacz zdjęcia

 2. Stałe prowadzenie społecznej akcji „Różaniec dla więźnia”
  -         produkcja
  -         poświęcanie
  -         rozsyłanie do zakładów karnych

 3. Uczestnictwo przedstawicieli fundacji w nabożeństwach odprawianych w zakładach karnych  - zobacz zdjęcia

 4. Odwiedziny członków fundacji w zakładach karnych połączone
  z wręczaniem dewocjonaliów
  - zobacz zdjęcia

 5. Prowadzenie prelekcji na temat Duchowej Adopcji Więźniów  - zobacz zdjęcia

        Założycielem fundacji jest Jan Tul, na co dzień pełniący funkcję organisty. Oprócz pracy zawodowej, udziela się społecznie w katolickim stowarzyszeniu „Bractwo Więzienne". To właśnie z jego inicjatywy, pięć lat temu powstała akcja „Duchowej adopcji więźniów polskich", polegająca na roztoczeniu modlitewnej opieki nad więźniami przez osoby, które zdecydują się przystąpić do akcji. Wyrazem włączenia się do duchowej adopcji jest przyjęcie obrazka m.in. Matki Boskiej Częstochowskiej z imieniem więźnia, za którego przystępujący do akcji podejmuje codzienną modlitwę.

        Imiona więźniów proszących o modlitwę nadsyłane są przez kapelanów więziennych z całej Polski, a podczas pielgrzymek pieszych na Jasną Górę i comiesięcznych pielgrzymek pokutnych do Niepokalanowa, a także podczas większych uroczystości kościelnych trafiają do wiernych przyjmujących zaszczyt duchowej adopcji. Ci zaś ofiarowują różańce, książki o treści religijnej, egzemplarze Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu, które są wysyłane lub osobiście wręczane, podczas spotkań z więźniami w zakładach karnych.

        Dotychczas do fundacji dotarło około 40 tysięcy imion więźniów proszących o modlitwę, a 30 tysięcy z nich otrzymało różańce. Zebrane one zostały wśród pątników jasnogórskich pieszych pielgrzymek. Dzięki kierownikom tych pielgrzymek - głównie Ojcu Andrzejowi Laskusowi, który zezwalał na prowadzenie prelekcji o duchowej adopcji więźniów idea ta została szeroko rozpowszechniona, znalazła wielu i przynosi wspaniałe rezultaty. Słowa podziękowania należy skierować również do O. Kazimierza Manieckiego a także organizatorów nocnych pielgrzymek pokutnych do Niepokalanowa.

          Działalność prezesa Fundacji Tulliano została zauważona przez najwyższe władze kościoła w Polsce. Jego Eminencja Ks. Prymas Józef Glemp odznaczył pana Jana Tula orderem "ECCLESIAE POPULOQUE SERVITIUM PRAESTANTI".

 

Wręczenie orderu panu Tulowi przez jego eminencję Ks. Prymasa Józefa Glempa

 

Uroczystość wręczenia orderu

          Słowa zawarte w dyplomie: „Znając dobrze Twoje wybitne przymioty umysłu i ducha oraz wysoko oceniając Twoją troskę i zaangażowanie w sprawy kościoła i naszego narodu. Ciebie Janie Tul zaliczam do grona uhonorowanych Medalem pierwszym, który przyznaje się przewodnikom w służbie dla Kościoła i Narodu", zobowiązały go do jeszcze większego zaangażowania w niesieniu pomocy ludziom, którzy zagubili drogę do Boga i sens życia.

       Słowa Ks. Prymasa stały się impulsem do założenia fundacji „TULLIANO", która liczy dzisiaj 1,500 honorowych członków. Głównym celem statutowym fundacji jest:

        Udzielanie pomocy duchowej i materialnej więźniom i ich rodzinom w procesie profilaktyki i resocjalizacji oraz kształtowaniu postawy obywatelskiej, a także nawrócenie religijne więźniów, którzy zwracają się o pomoc modlitewną i duchową adopcję do innych osób.

               W przyszłości fundacja zamierza nieść pomoc ludziom będącym w potrzebie. Głównie samotnym matkom, niepełnosprawnym, osobom starszym i samotnym.

menu