Prezes Zarządu Fundacji: Jan TUL
Wiceprezes Zarządu:
Mariusz KOWALCZYK
Członek Zarządu:
Barbara UCHMAŃSKA

Adres Fundacji:

Fundacja Tulliano
ul.Mickiewicza 44
05-017 Sulejówek
tel./fax (022) 783 47 65

adres e-mail:
info@tulliano.org.pl

Numer konta: 60 12 40 60 03 1111 0000 49 39 55 78

REGON 712535313

powrót do menu