Nazwa Fundacji Tulliano


Dlaczego TULLIANO ?

       Otóż TULLIANO to historyczna nazwa związana z miejscem, w którym więziony był św. Paweł. Znajduje się ono na terenie więzienia Mamertyńskiego, w centrum starożytnego Rzymu nieopodal Koloseum. Według historyków, nazwa ta pochodzi z 387r. przed narodzeniem Chrystusa.

       Blisko 2000 lat temu więziono tu pierwszych Chrześcijan, którzy za wyznawanie wiary rzucani byli na pożarcie dzikim zwierzętom. Właśnie tutaj, jak mówi tradycja i opis w Ewangelii Św. zatrzęsły się mury budynku, otworzyły  kraty, spadły kajdany i Anioł wyprowadził z więzienia Św. Pawła. Nawróciło się w tym czasie wielu więźniów a jeden ze strażników przyjął Chrzest Święty. Wydarzenia te upamiętnia granitowa płaskorzeźba umieszczona w miejscu noszącym nazwę „Tulliano”.

      Św. Paweł, w czasie pobytu w więzieniu, łamiąc chleb i dzieląc się nim ze współbraćmi na pamiątkę ostatniej wieczerzy, sprawował jedną z pierwszych Mszy Świętych w celi, której mury przesiąknięte są krwią pierwszych męczenników.

       Miejsce to jest czczone przez Chrześcijan całego świata i uważane za sakralne. Tutaj również traceni byli wodzowie państw i szczepów podbijanych przez Rzymian. Mówi o tym pamiątkowa tablica, na której wypisane są nazwiska straceńców. Informacje te potwierdzają  badania  historyczne i zamieszczane są w przewodnikach po Rzymie.

       Zwiedzając więzienie Mamertyńskie, Pan Jan Tul, członek Bractwa Więziennego i inicjator „Duchowej Adopcji Więźniów Polskich” uświadomił sobie, że nazwa „Tulliano”, zawiera w sobie jego nazwisko i imię, a to obliguje go do jeszcze większego działania.

 

menu